Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) heeft geen geld om meer vrijwilligers een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te geven. Alleen vrijwilligers die met kinderen en mensen met een verstandelijke beperking werken, krijgen de VOG gratis.

Kinderen en mensen met een verstandelijke beperking lopen het meeste risico op seksueel misbruik.

Met een VOG bewijst de vrijwilliger dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Uit onderzoek blijkt dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers, bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Voor vrijwilligers die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken is het aanvragen van een VOG gratis.

Participeren
Met ingang van 1 maart 2016 gaat de prijs van een VOG voor vrijwilligers die niet onder de gratis regeling vallen omhoog van € 30,05  naar € 41,35. De prijs van een digitale VOG stijgt van € 24,55 naar € 33,85. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV), geeft aan dat die bedragen nu al voor veel vrijwilligersorganisaties als te hoog worden ervaren en vindt dat de VOG voor alle vrijwilligers gratis zou moeten zijn. ‘Dat de prijs nu omhoog gaat, maakt participeren nog duurder. Veel vrijwilligersorganisaties hebben niet de financiële buffer om deze kosten goed op te vangen.’

Laaggeletterden
De ChristenUnie liet staatsecretaris Dijkhof weten dat het ‘niet meer uit te leggen is’ waarom vrijwilligersorganisaties die werken met bijvoorbeeld vluchtelingen, laaggeletterden en  ouderen wel moeten betalen voor een VOG en organisaties die met jongeren en/of mensen met een beperking werken niet. ‘Is het in het licht van de gewenste participatiesamenleving niet heel wenselijk om een VOG voor alle vrijwilligersorganisaties gratis te maken?’, stelt ook Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) in haar Kamervragen aan de staatssecretaris.

Zorgmedewerkers die ouderen beroofd hebben, kunnen bij een andere zorgorganisatie vaak zo weer aan de slag. Een verplichte Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet dit helpen voorkomen. Maar werkt dat wel?

Tegenvaller
Staatssecretaris Dijkhoff beseft dat de prijsstijging een tegenvaller kan zijn voor een aantal vrijwilligersorganisaties. Desondanks vindt hij de stijging reëel. Het tarief voor een VOG is de afgelopen 10 jaar gelijk gebleven en met de stijging van de prijs worden weer de gratis VOG’s gefinancierd, aldus Dijkhoff in zijn antwoorden op de Kamervragen.

Seksueel misbruik
‘Ik zie geen ruimte op de begroting van mijn ministerie om voor miljoenen vrijwilligers de gratis VOG ter beschikking te stellen’, vervolgt de staatssecretaris. De gratis VOG blijft dus alleen beschikbaar voor vrijwilligers die met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking werken. Een kwetsbare groep die volgens onderzoek het meeste risico lopen om slachtoffer te worden van seksueel misbruik. De staatssecretaris gaat niet onderzoeken welke financiële gevolgen de prijsstijging heeft voor vrijwilligersorganisaties. ‘Hoofdzakelijk omdat ik niet voornemens ben om een uitbreiding van de doelgroep voor de gratis VOG-regeling te heroverwegen.’

Bron: http://www.zorgwelzijn.nl/< TERUG NAAR OVERZICHT