Organisatie: Leger des Heils Midden Nederland

Organisatielocatie aidadreef 8
Organisatiewebsite http://www.legerdesheils.nl/midden-nederland
Telefoon 0302749121
Plaats Utrecht
Contactpersoon Anna Klaassen / Margaritha van Overbeeke
E-mail [email protected]
Telefoon 030-2749121
Contactpersoon Margaritha van Overbeeke
E-mail [email protected]
Telefoon 030-2749121

Het Leger des Heils Midden Nederland maakt deel uit van de landelijke stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G) en is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie.

Ons werkgebied strekt zich uit over de hele provincie Utrecht. Ruim 600 professionele, betaalde medewerkers en meer dan 250 vrijwilligers zetten zich in voor diverse groepen cliƫnten. Wij bieden hulp aan mannen, vrouwen en kinderen, zonder enige vorm van discriminatie op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of welke grond dan ook. Wij willen er zijn - onvoorwaardelijk - voor mensen zonder helper.

Onze werkzaamheden zijn onderverdeeld in de drie sectoren:

  • Verpleging en Verzorging (V&V)
  • Maatschappelijke Opvang & Geestelijke Gezondheidszorg (MO/GGz)
  • Jeugdzorg

Openstaande vacatures bij Leger des Heils Midden Nederland