Bijdragen aan de lokale samenleving?

Omschrijving

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(waaronder mantelzorgondersteuning), de Jeugdwet en de Participatiewet. Mensen kunnen in het
kader van deze wetten een beroep doen op de gemeente voor ondersteuning.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert vanuit het gezichtspunt van de aanvrager, het College van
B&W over het door haar voorgenomen beleid en uitvoeringsaspecten. Door het verstrijken van
zittingstermijnen van een leden is de raad op zoek naar versterking.
Wie zoeken we?
Wij zijn opzoek naar betrokken nieuw leden met expertise of met ervaring (ervaringsdeskundige).
Het lidmaatschap van de adviesraad vergt een wisselende tijdbesteding. Naast het bijwonen van de
reguliere vergaderingen gemiddeld vier uur per week.
Informatie en contact
De volledige tekst van de vacature en meer informatie over de Advies Raad Sociaal Domein kunt u
vinden op www.sociaaldomeinsoest.nl.
door De Adviesraad Sociaal Domein
Datum geplaatst 28 november 2019
Categorie Administratie en bestuur
Overig
Welzijn
Dagen van de week In overleg
Is de vacature ook geschikt voor leerlingen (14/15 jaar) Nee
Opleidings niveau nvt
Locatie activiteit Soest
Organisatie De Adviesraad Sociaal Domein
Website http://www.sociaaldomeinsoest.nl
Contactpersoon Don van Elst
E-mail [email protected]
Alleen geregistreerde leden kunnen solliciteren.