Spil gezocht

Omschrijving

Algemeen
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdzorg en de Participatiewet. De hulpverlening die onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt, omvat hulp en daadwerkelijke ondersteuning om zolang mogelijk zelf regie te houden, zelfredzaamheid te bevorderen, zinvolle invulling aan het leven te geven, hulp bij problemen als opvoeding, onderwijs, leren- en werken.
Een breed scala aan maatschappelijke onderwerpen waarover de adviesraad aan het college van B&W van de gemeente Soest gevraagd en ongevraagd adviseert vanuit perspectief van de inwoner. Adviezen worden vanuit de drie wetten in samenhang opgesteld en door de gemeente betrokken bij
het vaststellen van beleid.
Bij de Adviesraad Sociaal Domein Soest is een vacature voor secretaris.
door Adviesraad Sociaal Domein
Datum geplaatst 14 oktober 2019
Categorie Administratie en bestuur
Overig
Welzijn
Dagen van de week In overleg
Is de vacature ook geschikt voor leerlingen (14/15 jaar) Nee
Werktijden In overleg
Opleidings niveau nvt
Locatie activiteit Soest
Organisatie Adviesraad Sociaal Domein
Website http://www.sociaaldomeinsoest.nl
Contactpersoon Don van Elst
E-mail [email protected]
Alleen geregistreerde leden kunnen solliciteren.