Wethouders van Soest vrijwillig aan de slag!

Alle wethouders van Soest gaan tijdens NLdoet op 2o en 21 maart een klus klaren!


• Yvonne Kemmerling gaat het scoutinggebouw van de Fakkeldraagsters opknappen
• Janne Pijnenborg gaat een woning schilderen met Stichting Present Soest
• Peter van der Torre gaat plantenbakken verhogen bij de Amerpoort en bij de Postiljon plantenbakken vullen
• Jannelies van Berkel gaat bij de Blauwe Vogel wandelen met de kinderen en de binnentuin opknappen

Ook meedoen? Aanmelden: www.nldoet.nl

Subsidie 2015 voor deskundigheidsbevordering en waardering vrijwilligers

Nieuwe beleidsregels 2015  Soest

Deskundigheidsbevordering/bedankje vrijwilligers

– Aan Soester organisaties kan een subsidie worden verleend voor deskundigheidsbevordering van hun

vrijwilligers en voor activiteiten die vrijwilligersorganisaties organiseren om de eigen vrijwilligers te

– Per organisatie is per aanvraag de subsidie voor deskundigheidsbevordering maximaal € 50,- per

vrijwilliger met een maximum van € 1.500,- per aanvraag.

– De waarderingsubsidie is per organisatie maximaal € 750,- per aanvraag per jaar.

– Jaarlijks kan maximaal één aanvraag per organisatie worden ingediend voor beide subsidies.

– Indien meerdere organisaties een gezamenlijke aanvraag indienen voor een incompany training of

activiteit geldt een maximum van € 3.000,- per aanvraag per jaar, ongeacht het aantal deelnemende

organisaties.

– Aan een deskundigheidstraining nemen bij een gezamenlijke aanvraag tenminste 25 personen deel.

– Aanvragen kunnen gedurende het hele jaar minimaal één maand voorafgaand aan de activiteit

worden ingediend.

Meer Informatie: Balans Buro Vrijwilligerswerk, Marion Foppele

Collecte voor lokale initiatieven

logo

Collecte

Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties met geld en kennis en met campagnes als NLdoet en Burendag. We merken dat organisaties op allerlei manieren aan geld proberen te komen. Logisch, de noodzaak groeit, maar er is minder geld beschikbaar. Anderzijds willen veel mensen best geven aan goede organisaties in hun omgeving, maar hoe? Met de Oranje Fonds Collecte rond Koningsdag! Aanmelden kan t/m 31 maart.

Juist voor lokale initiatieven is het vaak niet mogelijk om een collecte te organiseren. Daarom organiseert het Oranje Fonds een landelijke collecte voor lokale sociale initiatieven, rond Koningsdag van 27 april t/m 2 mei 2015.

Landelijke Collecte in 2015: Hoe werkt het?
Stichtingen en verenigingen die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een eigen bankrekening hebben, worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden voor de Collecte. De helft van de opbrengst gaat naar de collecterende organisatie. Het Oranje Fonds besteedt de andere helft aan (andere) sociale organisaties in de provincie waar is gecollecteerd.

100% besteed

Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen voor 100% besteed aan sociale initiatieven. Al het geld wordt besteed, al het geld blijft dichtbij

Vergunning 

Het Oranje Fonds heeft een collectevergunningen voor Soest.

Voorwaarden voor deelname

 • Uw organisatie is een stichting of vereniging
 • Uw organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Uw organisatie heeft een eigen bankrekening
 • U besteedt uw deel van de collecte in Nederland binnen de doelstelling van uw organisatie.

Aanmelden
Wilt u meedoen aan de Oranje Fonds Collecte, meld uw organisatie aan op  https://mijn.oranjefonds.nl/

De inschrijfperiode duurt tot en met 31 maart 2015.
Zo zorgen we samen voor meer geld voor sociale initiatieven in de buurt en voor uw organisatie in het bijzonder.

NL Doet 2015: Voorwaarden voor een financiële bijdrage

NLdoet-logo-RGB-20en21maart15-72DPI
Doe mee met de grootste vrijwilligersactie van Nederland!
Ook in 2015 kunt u bij het Oranje Fonds een bijdrage aanvragen voor uw NLdoet klus. Zo roepen we niet alleen vrijwilligers op, maar heeft u ook middelen om uw wensen uit te voeren. De maximale bijdrage is € 400,=. 

U moet aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 1. Uw organisatie is een officiële stichting of vereniging, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft een eigen bankrekening. Bent u een school of zorginstelling dan geldt niet de verplichting dat u een stichting of vereniging moeten zijn, wel dat u een eigen bankrekening heeft. Verenigingen van Eigenaren zijn uitgesloten van deelname;
 2. Uw klus staat op www.nldoet.nl;
 3. De klus past bij het karakter van NLdoet: uw organisatie zoekt op 20 en/of 21 maart nieuwe vrijwilligers die iets concreets doen voor uw organisatie en/of uw doelgroep;
 4. Voor een klus moeten minimaal 10 mensen nodig zijn. Hiervan mag maximaal de helft reeds als vrijwilliger aan uw organisatie verbonden zijn;
 5. Per adres/locatie kan er 1 financiële bijdrage worden aangevraagd;
 6. Uw organisatie heeft in de statuten geen wervende doelstelling t.a.v. de levensovertuiging.

Vrijblijvend kennismaken met Hospice de Luwte

Vrijblijvend kennismaken met het vrijwilligerswerk bij Hospice De Luwte te Soest

de luwteSinds de start in 2007 heeft Hospice de Luwte veel betekend voor mensen uit Baarn, Soest, Soesterberg en omgeving.

Hospice De Luwte  De Luwte is een huis waar 4 gasten, mensen met een levensverwachting van maximaal 3 maanden, kunnen verblijven. De (eigen) huisarts en de verpleegkundige zijn verantwoordelijk voor de medische zorg. Een fijn en betrokken team van vrijwilligers werkt met hen samen om de juiste zorg, tijd en aandacht te geven aan onze gasten en hun naasten.

De (zorg) vrijwilligerIn het hospice werken bijna 70 vrijwilligers. De  vrijwilligers verzorgen de gasten; van het wassen van de gasten tot het verzorgen van de avondmaaltijd en het bieden van een luisterend oor. Dit doen zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Vrijwilliger aan het woord “In het Hospice is een mens een mens die je met liefde in alle rust mag verzorgen. Waar vind je nog die rust in deze jachtige tijd?”

Om dit belangrijke werk te blijven doen, zoekt het hospice nieuwe zorgvrijwilligers. Er worden vooral vrijwilligers gezocht die naast dag- of avonddiensten  minimaal eens in de maand een wakkere nachtdienst kunnen doen. Een achtergrond in de verzorging is helemaal niet nodig. Nieuwe vrijwilligers worden ingewerkt door ervaren vrijwilligers en verpleegkundigen en volgen een (verplichte) basistraining. Het werk geeft je veel terug zoals voldoening en iets wezenlijks betekenen voor anderen .

Op donderdagavond 22 januari van 19.30 tot ca. 21.00 en op  dinsdagochtend 27 januari van 10.00 tot ca. 11.30 uur is er een voorlichtingsbijeenkomst om kennis te maken met dit vrijwilligerswerk. Meer informatie of voor het aanmelden voor de bijeenkomst kun je contact opnemen met Wilma Mout:  035 – 6039450, [email protected] of kijk op www.hospicedeluwte.nl.

Nieuwe regels per 1-1-2015 vrijwilligerswerk en WW

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk is toegestaan, met behoud van WW.

Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal nieuwe regels voldoen.

Vrijwilligerswerk? Alleen voor een maatschappelijke organisatie

Voor UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat u doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI. ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. SBBI betekent steun- of sociaal belang behartigende instelling.(Uw organisatie is een SBBI als uw organisatie op de eerste plaats de individuele belangen van uw leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook een maatschappelijke waarde heeft. Dat is zo als de activiteiten van uw organisatie bijdragen aan: de individuele ontplooiing van uw leden, de samenhang van de samenleving, een gezondere samenleving. Meer informatie over de ANBI-status of SBBI, bijvoorbeeld of uw organisatie een ANBI-status heeft of een SBBI is, vindt u op de site van de Belastingdienst.

Het werk moet gedaan worden door vrijwilligers

Een andere voorwaarde om met behoud van de WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, is dat dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers wordt gedaan. En dat al minstens 1 jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar een andere werkplek bij deze organisatie of een andere vergelijkbare organisatie.

Maximale vergoeding voor vrijwilligerswerk

De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet hoger zijn dan € 4,50 per uur. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 2,50. Een vrijwilliger mag met een WW-uitkering niet meer verdienen dan € 150 per maand, en niet meer dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld.

OOK HIER WERKEN VRIJWILLIGERS!

Donderdag 4 december werd het eerste Comité van Aanbeveling voor het Soester Vrijwilligerswerk een feit. Jannelies van Berkel, Paul Martens en Bert Smit zijn voor de duur van een jaar de ambassadeurs van het vrijwilligerswerk.

De eerste activiteit is gestart. Alle organisaties die met vrijwilligers werken krijgen een sticker die zij prominent bij de voordeur kunnen plakken. Hiermee laten wij het publiek zien dat er vrijwilligers werkzaam zijn. In heel Soest zullen de komende weken de stickers op gaan duiken. De tekst op de sticker: Ook hier werken vrijwilligers

artikel cva en promotietoer

Gratis VOG in 2015

Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een VOG aanvragen. Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren. De regeling is alleen voor digitale VOG’s en vrijwilligersorganisatie met E-herkenning. Om in aanmerking te komen moet vrijwilligersorganisaties zich per 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl (nog niet live).

Bereid u voor

Aangezien de Verklaring Omtrent Gedrag niet zaligmakend is, is één van de voorwaarden om toegelaten te worden tot de regeling dat de vrijwilligersorganisatie kan aantonen dat ze preventief beleid heeft. Denk hierbij aan een gedragscode, aanstellingsbeleid of het hebben van een vertrouwenspersoon. Voorbeelden van zulk beleid vindt u op In veilige handen http://www.inveiligehanden.nl/. Omdat alleen digitale VOG-aanvragen gratis worden, is het noodzakelijk om als organisatie E-herkenning niveau 1 aan te vragen. Dat kunt u nu al doen. Meer informatie hierover staat op de website: https://www.eherkenning.nl/.

Oude regeling vergoeding VOG loopt af

De regeling voor het vergoeden van VOG’s loopt eind 2014 af. In 2014 hebben Scouting Nederland, NOC*NSF en het steunpunt Kindervakantiekampen meegedaan aan een pilot voor de invoering van de gratis VOG. Deze pilot eindigt 31 december 2014. Na deze datum is het niet meer mogelijk om via NOC*NSF, Scouting Nederland en steunpunt Kindervakanties de kosten voor een VOG vergoed te krijgen. Iedereen die gebruikt heeft gemaakt van de regeling kan zich per 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl.

Regels rond vrijwilligerswerk als tegenprestatie

Vanaf 1 januari 2015 kunnen gemeenten mensen met een uitkering, op grond van de WWB, IOAW en IOAZ, verplichten tot een tegenprestatie. Het is niet ondenkbaar dat zij dan vrijwilligersorganisaties vragen of ze interesse hebben in het bieden van vrijwilligerswerk aan mensen met een uitkering. Dit betekent wel dat er andere regels gaan gelden. Mensen die vrijwilligerswerk doen als tegenprestatie zijn formeel geen vrijwilligers. Ze vallen niet onder de vrijwilligersverzekering, kunnen geen vrijwilligersvergoeding ontvangen en hebben een opdrachtgever/opdrachtnemersverhouding met de gemeente.

Hoe hiermee om te gaan?

Organisaties die gaan werken met uitkeringsgerechtigden die een tegenprestatie moeten leveren, doen er goed aan om duidelijke afspraken te maken met de gemeente over:

 1. De verzekering. De VNG ontwikkelt voor deze groep mensen een nieuwe verzekering: de participatiepolis. Deze polis moet door de gemeente afgesloten worden, niet door de organisaties. De gemeente is immers de directe opdrachtgever die de uitkeringsgerechtigde verplicht een onbetaalde activiteit te doen in het belang van de samenleving.
 2. De vrijwilligersvergoeding. Uitkeringsgerechtigden kunnen volgens de Wet verplicht worden naar vermogen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten. Hierdoor – en omdat ze dus formeel geen vrijwilligers zijn – vervalt het recht op de vrijwilligersvergoeding. Uiteraard is het niet de bedoeling dat mensen die zich maatschappelijk nuttig maken daar extra kosten voor moeten maken. De daadwerkelijk gemaakte kosten kunnen gewoon vergoed worden.
 3. Het soort vrijwilligerswerk en de omvang. Hierover zegt de Wet dat de werkzaamheden verricht moeten worden naast of in aanvulling op de reguliere werkzaamheden en dat ze geen betaalde arbeid mogen verdringen. De omvang en duur van de werkzaamheden mogen slechts beperkt zijn. Onduidelijk is wat die beperkte omvang en duur precies inhoudt. Er wordt gesteld dat die kan verschillen naar gelang personen tijdelijk ontheven zijn van een of meer van de verplichtingen in de wet.
 4. De controle. Op welke wijze vindt die plaats en wie heeft hier een rol in? Het ligt niet voor de hand dat vrijwilligersorganisaties die taak krijgen, omdat ze belang hebben bij de inzet van de uitkeringsgerechtigde.

De nieuwe regels vergen dus een nieuwe manier van werken: vrijwilligersorganisaties maken afspraken over de inzet met de gemeente en niet, zoals ze gewend zijn, alleen met de vrijwilligers zelf.

Het eigen vrijwilligerswerk is geen tegenprestatie

Maar hoe wordt het vrijwilligerswerk beoordeeld dat iemand al deed voor de bijstandsuitkering en verplichte tegenprestatie? Hierover zijn in de Kamer vragen gesteld. Staatssecretaris De Krom antwoordde:

‘Vrijwilligerswerk vindt plaats op eigen initiatief. De tegenprestatie is niet vrijwillig. Het college draagt de tegenprestatie op. De tegenprestatie kan alleen worden verlangd bij uitoefening van het recht op een uitkering. Daarvan hoeft bij vrijwilligerswerk geen sprake te zijn.’

Met andere woorden: het eigen vrijwilligerswerk kan niet worden ingezet als tegenprestatie. Dat betekent dat het vrijwilligerswerk waar iemand met een uitkering zelf voor heeft gekozen, wel onder de vrijwilligersverzekering valt en dat hij/zij daarvoor een vrijwilligersvergoeding mag ontvangen. Let op: de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding is lager voor mensen met een bijstandsuitkering. Maximaal mogen mensen met een uitkering €95,- per maand ontvangen tot een maximum van €764,- per jaar.

Bron: Movisie