Buro Vrijwilligerswerk  is onderdeel van de Stichting Balans, de welzijnsorganisatie voor Soest en Soesterberg. Balans wil samen met de bewoners van Soest werken aan een prettige woon-, werk- en leefomgeving voor iedereen. Dat doet zij onder meer door het aanbieden van allerlei activiteiten voor jong en oud en het ondersteunen van bewonersinitiatieven.

Op de site vindt u een overzicht van al onze activiteiten. Zo zijn er activiteiten voor kinderen en voor jongeren. Deze vinden met name plaats in de wijken Smitsveen, De Eng en in Soesterberg. Ook op kinderboerderij De Veenweide en in Balans cultureel centrum De Schoof en Balans educatief centrum De Plantage is veel te doen. Wij organiseren er activiteiten voor volwassenen, waaronder cursussen en bijeenkomsten speciaal gericht op vrouwen.
De opbouwwerkers van Stichting Balans ondersteunen bewoners en bewonersorganisaties in de wijken bij het organiseren van wijkactiviteiten.

Wilt u als vrijwilliger een bijdrage leveren aan de Soester samenleving? Daarvoor komt u natuurlijk naar het Buro Vrijwilligerswerk  van Stichting Balans!